Fungování školy od 10. 5. 2021

Zveřejněno: 05. 05. 2021

Od 10. 5. se budou nově i žáci II. stupně naší školy výuky účastnit střídavě po týdnech.

V týdnu od 10. do 14. 5. tak ve škole budou přítomni žáci tříd I.C, III.C a IV.C a nově  VI.C a VII.C. Ostatní třídy se budou vzdělávat distančně.

V týdnu od 17. do 21. 5. pak budou přítomni žáci tříd II.B a V.C a nově VIII.C a IX.C. Ostatní třídy se budou vzdělávat distančně.

Žáci I. stupně budou jen v pondělky vzápětí po příchodu do školy (družiny) podrobeni antigennímu testování pomocí testů Singclean z přední části nosu. S žáky do 3. třídy mohou být u testu přítomni rodiče.  Žáci II. stupně budou testováni v ponělky a čtvrtky. Video a materiály o testování můžete zhlédnout zde.

Zároveň bude pro prezenčně vzdělávané žáky 1. - 4. ročníku fungovat i školní družina. Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu, jen v HV se budou realizovat jiné vzdělávací aktivity, než zpěv. V TV je nově možné sportovat venku – dle počasí.

Prezenčně vzdělávaným žákům jsou přihlášeny obědy. V případě nezájmu si prosím příslušné obědy odhlaste.

Žáci mají povinnost nosit chirurgické roušky po celou dobu pobytu ve škole (i ŠD).

Pro ostatní žáky platí povinnost účasti na distanční výuce dle běžného rozvrhu hodin, popř. konkrétní domluvy s vyučujícím. Tato povinnost bude důsledně vyžadována.

Vzdělávací materiály pro distančně vzdělávané žáky bez přístupu k internetu je možno vyzvedávat v pondělky a čtvrtky od 8:00 do 9:30 a od 15:00 do 16:30. Od 17. 5. toto vyzvedávání skončí – žáci obdrží materiály na „distanční týden“ ve škole při prezenční výuce.

Zveřejnil: Tomáš Kauba