Školní družina

Naše školní družina je umístěna v jednom z pavilonů ZŠ Jubilejní 3, Dlouhá 56 Nový Jičín.

Máme zde 3 oddělení, která vedou 3 zkušené vychovatelky.

Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, relaxaci po vyučování, zajímavé využití volného času. Vhodnou motivací posilujeme osobnost každého jedince a pomáháme svým žákům uplatnit se v kolektivu. Aktivity a činnosti přizpůsobujeme věku a schopnostem všech.

Kromě každodenních činností v hernách a nabídky pestrého plánu školní družiny, nabízíme plno zajímavých aktivit, do kterých řadíme sportovní činnosti, výtvarné a pracovní techniky, ekologické, přírodovědné a dopravní aktivity.

Herny svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám našich žáků. Pro zájmové činnosti a společné hry žáci využívají plochy na kobercích a pracovní koutky. Prostory jsou vždy esteticky upraveny a doplňovány potřebnými pomůckami. K pohybovým aktivitám využíváme prostory u heren, fitcentrum a tělocvičnu ZŠ.

Maximálně využíváme sportovní areál a přírodu pro relaxaci, zvyšujeme odolnost a zdatnost žáků různými pohybovými aktivitami a turnaji. V rámci bezpečnosti spolupracujeme s policií a využíváme dopravní hřiště v areálu školy.

Navštěvujeme kino, tvoříme z keramiky, chodíme bruslit na zimní stadion. Pracujeme na počítačích, organizujeme olympiády, maškarní plesy, atletická zápolení, sportovní turnaje a jiné společenské a zábavné programy pro žáky.

Každoročně pořádáme sběr kaštanů, sběr papíru, vycházky a výlety do přírody.

 

Kontaktní údaje:

 

vedoucí vychovatelka Jiřina Hlaváčová, +420 556 709 861, email: hlavacova@zsjubilejni.cz

vychovatelka Baťková Lenka, +420 553 038 076, email: batkova@zsjubilejni.cz

vychovatelka Míčková Martina, +420 553 038 082, email: mickova@zsjubilejni.cz

 

Přihlášený žák do ŠD donese:

 • vyplněný zápisní lístek do úterý 2. 9. 2021
 • poplatek za ŠD 600,- Kč na pololetí do 12. 9. 2021

Vychovatelce svého oddělení:

 • sadu hygienických kapesníků
 • označený ručník
 • pitný režim na půl roku 50,- Kč
 • 100,- Kč jako záloha na akce ŠD (kino, divadlo, keramika aj.)

V šatně - označené věci na převlečení v pevné tašce:

 • sportovní obuv a oděv do tělocvičny
 • převlečení do ŠD a na zahradu popř. sportovní přezutí ven

Plán akcí školní družiny

Pravidelné akce ŠD během školního roku:

 • Cvičení pro ml. a st. žáky – pondělí – „Sportem ku zdraví“- projekt

 

Plánované akce ŠD během školního roku:                                                               

Září 

 • Zahájení školního roku, schůzka s rodiči žáků 1. tř.                              
 • Průzkumníci - orientace, seznámení s areálem ZŠ, ŠD, okolí.                                                                                                                           
 • Domácí mazlíček- zážitkové informace s procházkou
 • Kreslíme křídou – výtvarná soutěž oddělení
 • Malý zahradník - 5., 6., 7. odd. - projekt
 • Sportovní odpoledne

Říjen                                                                    

 • Soutěž ve sběru kaštanů, spolupráce s myslivci, vyhodnocení
 • Houbový kotlík – zábavné a vzdělávací soutěže v terénu
 • Tvoříme z kůže – projekt 5., 6. odd.
 • Bezpečnost a prevence – zábavné odpoledne na DH
 • Zamykáme les – pohybové hry v přírodě

Listopad

 • Tvoříme z kůže – projekt 7. odd.
 • Podzimní listí – otisky, koláže a jiná tvorba
 • Pohádkové odpoledne – čteme a ilustrujeme pohádky
 • Sedmičlenka – kolektivní soutěže družstev
 • Rosteme s knihou - projekt 5., 6., 7.odd.

Prosinec  

 • Zimní olympiáda a stavby ze sněhu či papírových koulí
 • Andělé a andílci – pohybové hry v tělocvičně
 • Vánoční světýlka a lucerničky – tvoříme a vyprávíme
 • Vánoční tradice – výroba vánočních přání, poslech koled

Leden                                              

 • Výroba masek a ozdob na karneval či diskotéku
 • Karneval ve školní družině
 • Za oponou – projekt 5., 6., 7. odd.
 • Čas havranů a vran – výtvarné techniky
 • Výběr poplatků na 2. pololetí ŠD

Únor

 • Turnaj vybíjené – starší a ml. žáci
 • Beseda se spisovatelkou – projekt 5., 6., 7. odd.                                                               
 • Pěvecká soutěž oddělení - Hlasy
 • Kdo si hraje – nezlobí. Sportovní hry v tělocvičně
 • Hry na sněhu a se sněhem

Březen

 • Florbalový zápas dle věkových kategorií v tělocvičně                                                                                         
 • Tvoříme z keramiky – výroba ozdobných předmětů
 • Koulelo se vajíčko – soutěž o nejkrásnější kraslici
 • Starý Jičín, historie hradu – 5., 6., 7. odd.

Duben                                                                                                                                                       

 • Andersenova noc ve ŠD – st. žáci
 • Jarní úklid na zahradě, pozorování změn přírody
 • Malujeme na kamínky
 • Slovní expres – souboj smíšených družstev
 • Sběr papíru – celoškolní akce, vyhodnocení                            

Květen                                                                                    

 • Barvy semaforu – dopravní odpoledne s Městskou policií                                                
 • Výlet ŠD - Galaxie Zlín - 5., 6., 7. odd. - projekt                                                                             
 • Tajůplný ostrov – zábavná stanoviště
 • Život na Valašsku – Rožnov p. R. - 5., 6., 7.odd. – projekt
 • Sportovní závodivé disciplíny

Červen

 • Výlet na ranč Hermelín- 5., 6., 7., odd. - projekt
 • Předcházíme úrazům – vědomostní soutěž
 • Netradiční olympiáda                                                               
 • Rozloučení se školním rokem - vodní hry a soutěžení                                                             

                                  

 

Důležité informace nebo upozornění najdete v družinovém deníčku nebo u vchodu do školy.

Přiložené soubory

Název souboru Velikost Typ souboru
vnitrni-rad-sd.doc 83.5 kB dokument MS Word
informace-sd-2021-22.doc 44 kB dokument MS Word
pokyny-k-placeni-poplatku-sd.doc 42.5 kB dokument MS Word
svp-skolni-druziny.doc 252 kB dokument MS Word