Školní družina

Naše školní družina je umístěna v jednom z pavilonů ZŠ Jubilejní 3, Dlouhá 56 Nový Jičín.

Máme zde 3 oddělení, která vedou 3 zkušené vychovatelky.

Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, relaxaci po vyučování, zajímavé využití volného času. Vhodnou motivací posilujeme osobnost každého jedince a pomáháme svým žákům uplatnit se v kolektivu. Aktivity a činnosti přizpůsobujeme věku a schopnostem všech.

Kromě každodenních činností v hernách a nabídky pestrého plánu školní družiny, nabízíme plno zajímavých aktivit, do kterých řadíme sportovní činnosti, výtvarné a pracovní techniky, ekologické, přírodovědné a dopravní aktivity.

Herny svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám našich žáků. Pro zájmové činnosti a společné hry žáci využívají plochy na kobercích a pracovní koutky. Prostory jsou vždy esteticky upraveny a doplňovány potřebnými pomůckami. K pohybovým aktivitám využíváme prostory u heren, fitcentrum a tělocvičnu ZŠ.

Maximálně využíváme sportovní areál a přírodu pro relaxaci, zvyšujeme odolnost a zdatnost žáků různými pohybovými aktivitami a turnaji. V rámci bezpečnosti spolupracujeme s policií a využíváme dopravní hřiště v areálu školy.

Navštěvujeme kino, tvoříme z keramiky, chodíme bruslit na zimní stadion. Pracujeme na počítačích, organizujeme olympiády, maškarní plesy, atletická zápolení, sportovní turnaje a jiné společenské a zábavné programy pro žáky.

Každoročně pořádáme sběr kaštanů, sběr papíru, vycházky a výlety do přírody.

 

Kontaktní údaje:

Změna od 1. 9. 2022 do 30. 1. 2023

vedoucí vychovatelka Mgr. Iveta Poláková (do 30. 1. 2023), +420 556 709 861, email: polakova@zsjubilejni.cz

vychovatelka Baťková Lenka, +420 553 038 076, email: batkova@zsjubilejni.cz

vychovatelka Mičková Martina, +420 553 038 082, email: mickovam@zsjubilejni.cz

 

Přihlášený žák do ŠD donese:

 • vyplněný zápisní lístek do pátku 2. 9. 2022
 • poplatek za ŠD 600,- Kč na pololetí do 12. 9. 2022

Vychovatelce svého oddělení:

 • sadu hygienických kapesníků
 • označený ručník
 • pitný režim na půl roku 50,- Kč
 • 200,- Kč jako záloha na akce ŠD (kino, divadlo, keramika aj.)

V šatně - označené věci na převlečení v pevné tašce:

 • sportovní obuv a oděv do tělocvičny
 • převlečení do ŠD a na zahradu popř. sportovní přezutí ven

Plán akcí školní družiny

Pravidelné akce ŠD během školního roku:

 • kino - návštěva filmových představení (1x měsíčně) – poslední pondělí v měsíci
 • keramika se ŠD - Fokus - dle rozpisu jednotlivých oddělení - pátek
 • bruslení – listopad, prosinec (termín upřesníme)

 

Plánované akce ŠD během školního roku:                                                               

Září
- Zahájení školního roku, schůzka s rodiči žáků 1. tř.
- Bludiště – orientace nových žáků, seznámení s areálem ZŠ, ŠD, okolí.
- Můj hrad – nejdokonalejší hrad z písku
- Návštěva Výstavy drobného zvířectva v Loučce - ml. žáci
- Akce křída na náměstí - st. žáci

Říjen
- Soutěž ve sběru kaštanů, spolupráce s myslivci
- Sběr papíru
- Atletický trojboj – sportovní odpoledne
- Houbařský týden – poznáváme, tvoříme
- Halloween – hry, soutěže a tvoření, závěrečná diskotéka

Listopad
- Návštěva městské policie
- Naše zelenina – týden informací, tvoření, studená příprava
- Běh štěstí – sportovní odpoledne
- Tvoříme z keramiky
- Návštěva knihovny – výběr žánru, seznámení s dětskou literaturou

Prosinec
- Bruslení – zimní stadion pro přihlášené žáky
- Mikulášské odpoledne
- Andělské sportovní soutěže
- Čajový advent s pohádkou
- Vánoční tradice – výroba vánočních přání, poslech koled, vyprávění

Leden
- Zimní soutěže – soutěžíme na sněhu
- Návštěva zimního stadionu – pravidelné bruslení pro zájemce
- Výroba masek a ozdob na karneval
- Maškarní ples s Fokusem
- Tři prasátka - dovednostní soutěž - ml. žáci

Únor
- Turnaj vybíjené
- Kdo si hraje, nezlobí – sportovní soutěže
- Turnaj v dominu
- Super holka, super kluk – zábavné odpoledne
- Valentýnské tvoření

Březen
- Florbalový zápas ml. a st. žáků v tělocvičně
- Paralympiáda – sportovní soutěže
- Jarní úklid na zahradě, pozorování změn přírody
- Z pohádky do pohádky – pohádková stanoviště s úkoly
- Literární týden – knižní ilustrace, oblíbení hrdinové, výroba záložek aj.

Duben
- Velikonoční tvoření a přípravy na Velikonoce
- Slovní expres – smíšená družstva
- Andersenův večer ve ŠD - st. žáci
- Tvoříme pro maminky – keramika

Květen
- Putování po zeměkouli – týdenní poznávací hra
- Výlet ŠD - Galaxie Zlín – ml. žáci
- Závody trojic – pohybové hry v přírodě
- Den dětí - turistický výlet k myslivecké chatě – soutěže, hry, opékání
- Královna (král) švihadel - sportovní soutěž - ml.

Červen
- Ostrov pirátů – úkoly v terénu
- Výlet do zámku Kunín
- Laser Aréna – pro zájemce na závěr roku
- Rozloučení se školním rokem – soutěže a hry v odděleních

         

   

Důležité informace nebo upozornění najdete v družinovém deníčku nebo u vchodu do školy.

Přiložené soubory

Název souboru Velikost Typ souboru
pokyny-k-placeni-poplatku-sd_1.doc 42.5 kB dokument MS Word
informace-sd-2022-23_1.doc 44 kB dokument MS Word
vnitrni-rad-sd.doc 83.5 kB dokument MS Word
svp-skolni-druziny.doc 252 kB dokument MS Word