Školní družina

Naše školní družina je umístěna v jednom z pavilonů ZŠ Jubilejní 3, Dlouhá 56 Nový Jičín.

Máme zde 3 oddělení, která vedou 3 zkušené vychovatelky.

Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, relaxaci po vyučování, zajímavé využití volného času. Vhodnou motivací posilujeme osobnost každého jedince a pomáháme svým žákům uplatnit se v kolektivu. Aktivity a činnosti přizpůsobujeme věku a schopnostem všech.

Kromě každodenních činností v hernách a nabídky pestrého plánu školní družiny, nabízíme plno zajímavých aktivit, do kterých řadíme sportovní činnosti, výtvarné a pracovní techniky, ekologické, přírodovědné a dopravní aktivity.

Herny svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám našich žáků. Pro zájmové činnosti a společné hry žáci využívají plochy na kobercích a pracovní koutky. Prostory jsou vždy esteticky upraveny a doplňovány potřebnými pomůckami. K pohybovým aktivitám využíváme prostory u heren, fitcentrum a tělocvičnu ZŠ.

Maximálně využíváme sportovní areál a přírodu pro relaxaci, zvyšujeme odolnost a zdatnost žáků různými pohybovými aktivitami a turnaji. V rámci bezpečnosti spolupracujeme s policií a využíváme dopravní hřiště v areálu školy.

Navštěvujeme kino, tvoříme z keramiky, chodíme bruslit na zimní stadion. Pracujeme na počítačích, organizujeme olympiády, maškarní plesy, atletická zápolení, sportovní turnaje a jiné společenské a zábavné programy pro žáky.

Každoročně pořádáme sběr kaštanů, sběr papíru, vycházky a výlety do přírody.

 

Kontaktní údaje:

 

vedoucí vychovatelka Jiřina Hlaváčová, +420 556 709 861, email: hlavacova@zsjubilejni.cz

vychovatelka Baťková Lenka, +420 553 038 076, email: batkova@zsjubilejni.cz

vychovatelka Míčková Martina, +420 553 038 082, email: mickova@zsjubilejni.cz

 

Přihlášený žák do ŠD donese:

 • vyplněný zápisní lístek do úterý 3. 9. 2020
 • poplatek za ŠD 600,- Kč na pololetí do 12. 9. 2020

Vychovatelce svého oddělení:

 • sadu hygienických kapesníků
 • označený ručník
 • pitný režim na půl roku 50,- Kč
 • 100,- Kč jako záloha na akce ŠD (kino, divadlo, keramika aj.)

V šatně - označené věci na převlečení v pevné tašce:

 • sportovní obuv a oděv do tělocvičny
 • převlečení do ŠD a na zahradu popř. sportovní přezutí ven

Plán akcí školní družiny 2019/20

                                                 Pravidelné akce ŠD během školního roku:

 • kino - návštěva filmových představení (1x měsíčně) – poslední pondělí v měsíci
 • keramika se ŠD - Fokus - dle rozpisu jednotlivých oddělení  -  pátek
 • bruslení – prosinec, leden
 • cvičení pro ml. a st. žáky – středa – „Sportem ku zdraví“- projekt

Plán akcí na jednotlivé měsíce:                                                              

Září 

 • Zahájení školního roku, schůzka s rodiči žáků 1. tř.                              
 • Po stopách - orientace, seznámení s areálem ZŠ, ŠD, okolí.                                                                                                                           
 • Návštěva Výstavy drobného zvířectva v Loučce - ml. žáci
 • Akce křída na náměstí - st. žáci, ml. žáci
 • Účast na akci „Týden mobility“- 5., 6., 7. odd.
 • Výlet na farmu Bludička – Bludovice 6. odd. - projekt

Říjen                                                                    

 • Soutěž ve sběru kaštanů, spolupráce s myslivci, vyhodnocení
 • Výlet na farmu Bludička – Bludovice 5. odd., 7. odd. - projekt
 • Hry bez hranic – soutěž čtyřčlenných družstev                                                                 
 • Bezpečnost a prevence - odpoledne s Městskou policií 5., 6., 7. odd. - projekt
 • Drakiáda, výroba draků

Listopad

 • Bramboriáda – tvoříme z brambor a přírodnin
 • Pohádkové odpoledne – vystoupení divadla „Koloběžka“
 • Zlatovláska – vědomostní a pohybová soutěž pro ml. žáky
 • Skautské hry a znalosti – 5., 6., 7. odd. - projekt
 • Tvoříme z keramiky – výroba dárků

Prosinec

 • Bruslení – zimní stadion (prosinec, leden - každý týden) pro přihlášené žáky
 • Pokusy v praxi - žáci
 • Setkání s Mikulášem na náměstí
 • Čertí rejdění – pohybové hry v tělocvičně ml. žáci
 • Předvánoční kouzlení – zábavné odpoledne s kouzelníkem
 • Vánoční tradice – výroba vánočních přání, poslech koled, vyprávění

Leden

 • Zimní olympiáda – stavby ze sněhu, soutěže týmů          
 • Návštěva zimního stadionu – pravidelné bruslení pro zájemce
 • Výroba masek a ozdob na karneval
 • Maškarní ples s Hopsalínem – 22. 1. 2019  
 • Soutěžíme se zvířátky – sportovně dovednostní soutěž v tělocvičně

Únor

 • Turnaj vybíjené – starší žáci, mladší žáci – jednoduchá verze
 • Supermani nebo bambulové – soutěže družstev                                                               
 • Zahrádkářské desatero – sadba, tvorba vazby 5., 6., 7. odd. - projekt
 • Dramatizace pohádky, příběhu – zábavné odpoledne s tvorbou oddělení
 • Výtvarná soutěž

Březen

 • Florbalový zápas ml. a st. žáků v tělocvičně                                                                                         
 • Silové zápasy a úpolové hry – soutěže družstev
 • Jarní úklid na zahradě, pozorování změn přírody
 • Tvoříme z keramiky – výroba ozdobných předmětů

Duben                                                                                                                                                     

 • Návštěva knihovny – výběr žánru, beseda s knihovnicí
 • Andersenova noc ve ŠD - st. žáci                           
 • Velikonoční tvoření a přípravy na Velikonoce
 • Sběr papíru – celoškolní akce, vyhodnocení
 • Netradiční disciplíny – sportovní odpoledne                            

Květen                                                                                    

 • Barvy semaforu – dopravní odpoledne                              
 • Výlet ŠD - Galaxie Zlín- ml. žáci- 5., 6. odd. - projekt
 • Medvídek Pú – hry a zábavné činnosti pro ml. žáky
 • Indiánský týden – hry, soutěže, tvoření
 • Laser Aréna – starší žáci

Červen

 • Výlet na ranč Hermelín- 5., 6., 7., odd. - projekt
 • Okolo nás – vědomostní zeměpisná soutěž
 • Osm z deseti – společná spolupráce družstev                                                              

 Rozloučení se školním rokem – soutěže a hry v odděleních                                     

 

Důležité informace nebo upozornění najdete v družinovém deníčku nebo u vchodu do školy.

Přiložené soubory

Název souboru Velikost Typ souboru
informace-sd.doc 43.5 kB dokument MS Word
pokyny-k-placeni-poplatku-sd.doc 42.5 kB dokument MS Word
vnitrni-rad-skolni-druziny.doc 83.5 kB dokument MS Word
svp-skolni-druziny.doc 252 kB dokument MS Word