Aktuální informace k zahájení školního roku 2020/2021

Zveřejněno: 31. 08. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivé předpovědi počasí jsme nuceni upustit od slavnostního zahájení školního roku před budovou školy. Ve vnitřních prostorách takovéto shromáždění nepovažujeme za vhodné. 

Všichni příchozí žáci proto půjdou rovnou do svých tříd, platí, že pro první školní den bude umožněn vstup do tříd zákonným zástupcům žáků 1. ročníků.

Děkujeme za pochopení

Zveřejnil: Tomáš Kauba