Školní poradenské pracoviště

Od začátku školního roku 2006/2007 je na ZŠ Jubilejní (pro obě pracoviště Jubilejní 3 i Dlouhá 56) školní poradenské pracoviště. Tvoří jej školní metodičky prevence sociálně-patologických jevů, výchovní poradci a v rámci poradenských týmu i někteří učitelé.

Cílem poradenského pracoviště je pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží. Poradenské pracoviště slouží rodičům, žákům, pedagogům.

poradenský tým Dlouhá
výchovný poradce: Vladan Videnka
metodik prevence: Zuzana Jandlová
speciální pedagog: Radka Janků

 

poradenský týmJubilejní
výchovný poradce:Milena Balonová
metodik prevence:Michal Částečka
učitelé:Miroslava Borošová

 

Informace pro 9. ročník

Veškeré aktuální informace ohledně přijímání žáků na střední školy mají žáci v aplikaci Classroom.

Informace naleznete také na stránkách MŠMT zde.