Třídy

Třída

Číslo učebny

Třídní učitel

I. C 82 Mgr. Kamila Čekalová
II. C 45 Mgr. Jarmila Šimurdová
III. C 43 Mgr. Iveta Poláková
IV. C 54 Mgr. Ivana Chlupová
V. B 39 Mgr. Nikola Sotorníková
VI. C 53 Mgr. Gabriela Šustalová
VII. C 55 Mgr. Tomáš Kramoliš
VIII. C 40 Mgr. Eva Přecechtělová
IX. C 37 Mgr. Věra Hajníková