Kroužky ve šk. roce 2024/25

Nabídka kroužků na školní rok 2024/2025:

NÁZEV

 ROČNÍK

termín konání

VYUČUJÍCÍ

Taneční - irské tance 2. - 9.   R. Palacká
Taneční - latina 2. - 9.   R. Palacká
Dramatická výchova 3. - 9.

 

M. Mičková
Angličtina pro prvňáky  

 

M. Mičková
Angličtina pro druháky     M. Mičková
Tanečky pro nejmenší 1. - 2.   M. Mičková
Vaření  3. - 9.   M. Rábelová
Pohybové hry 3. - 4.   I. Petrášová

Volejbal

 6. - 9.

 

T. Kramoliš

Výtvarný kroužek

6. - 9.

 

H. Janovská

Výtvarný klub Artík

2. - 5.

 

A. Marková

V případě menšího počtu než 7 žáků kroužek nebude v tomto školním roce realizován.

Vedoucí kroužku vybírá 350 Kč za kroužek na pololetí (14 h). Částka je po přihlášení nevratná.