Jídelna - Dlouhá

POZOR - od 1. 6. probíhá rekonstrukce - bližší informace zde.

 

Informace ke stravování pro žáky ZŠ Dlouhá 56      školní rok 2023/2024

Školní jídelna denně připravuje pro strávníky na výběr dvě hlavní jídla s polévkou a pro děti s celiakií dietní menu s omezením lepku (nutno doložit potvrzení od lékaře).

Jídelníček pro žáky je sestavován na základě zásad zdravé výživy, v souladu s recepturami pro školní stravování a dodržováním spotřebního koše vybraných potravin.

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování je stanoveno  rozpětí  finančních  limitů na nákup potravin podle věku, kterého žák dosáhne během školního roku.

Věkové skupiny strávníků = cena jen za potraviny

1/ strávníci         7 -10 let          26,- Kč     (od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2017)

2/ strávníci        11 -14 let         30,- Kč     (od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013)

3/ strávníci       15 a více let      34,- Kč     (do 31. 8. 2009 a dříve)

Školní jídelna má stravovací program, přes který si strávníci mohou vybírat ze dvou jídel, provádět přihlášky, odhlášky a sledovat platby nejen osobně či telefonicky v kanceláři ŠJ, ale i přes dotykový objednací terminál přímo ve ŠJ, nebo v pohodlí domova prostřednictvím internetu přes jídelníček na stránkách školy: www.zsjubilejni.cz.

Každý strávník musí mít vyplněnou a odevzdanou přihlášku ke stravování. Po odevzdání přihlášky mu bude přiděleno přihlašovací jméno a heslo, které slouží k přihlášení na internetu. Toto heslo si po prvním přihlášení můžete změnit volbou menu v „Nastavení“(zubaté kolečko před příjmením). Přesný postup pro objednávání stravy najdete po přihlášení v „Nápovědě“. Dále musí mít každý strávník zakoupen čip v ceně 120,- Kč, který vlastní po celou dobu školní docházky. Tímto čipem se prokazuje na čtečce u oběda a přihlašuje se na dotykovém terminálu ve ŠJ k provádění změn. Ostatní změny ohledně stravování (způsob platby, přerušení stravování, odchod ze ZŠ) a zničení či ztrátu čipu musí strávník neprodleně nahlásit  vedoucí ŠJ (pro zablokování a evidenci v programu) .

Placení stravného

  1. inkasem - ve prospěch účtu ZŠ Jubilejní, č. 22808764/0600

Při tomto placení musí být v bance dáno povolení k inkasu ve prospěch příslušného účtu. Pokud budete inkaso limitovat, neměla být hranice limitu menší než 700,- Kč. Po zaplacení zálohy koncem srpna (na 23 prac. dnů) bude stravné strháváno vždy na začátku měsíce, a to za skutečně odebrané obědy v  měsíci minulém (za září začátkem října, za říjen na začátku listopadu atd.). Strávníkovi  platícím inkasem budou každý měsíc (září – červen) přihlášeny automaticky obědy č.1. Pokud nebude chtít obědy odebírat, musí se odhlásit! Upozorňujeme rodiče, aby k datu stahování nechávali na svých účtech dostatek finančních prostředků, aby stravné mohlo být strženo.

  1. hotově – v kanceláři ŠJ, kolem 25. každého měsíce (datum a čas bude každý měsíc upřesněn na dveřích ŠJ a na stránkách školy). V hotovosti se platí na další měsíc. Po zaplacení jsou přihlášeny obědy č.1.
  2. příkazem z vašeho účtu - ve prospěch účtu ZŠ Jubilejní č.22808764/0600 s uvedením variabilního symbolu strávníka, který je uveden v „Nastavení“, nebo Vám bude sdělen v kanceláři ŠJ. Po zapsání platby na konto si strávník může objednávat obědy sám, do výše svého kreditu -přihlášení obědů není automatické.

Výběr obědů, přihlašování, odhlašování

V případě, že žáci mají uhrazeno stravné, mohou si své obědy přihlašovat, provádět změnu z č.1 na č.2. a opačně nejpozději dva dny předem do 10.hod. (v PO do 10 hod. na ST, v ÚT do 10 hod. na ČT, ve ST na PÁ,  ve ČT na PO, v PÁ na ÚT). Odhlašovat obědy lze nejpozději daný den do 8. hod. ráno.

POZOR – pokud bude na oběd číslo 2. přihlášeno méně než 20 porcí nebude se vařit a přihlášeným strávníkům bude přeobjednáno na oběd č.1.

Výdej obědů

Obědy pro žáky ZŠ se vydávají v jídelně od 11.35 do 13.50 hodin. Jako doklad jim slouží čip. Pokud se strávník neprokáže čipem, bude mu oběd vydán až po ověření v kanceláři ŠJ.

Obědy pro nemocné žáky a odhlašování stravného

Žáci mají nárok na stravování pouze v době jejich pobytu ve škole (školský zákon č.561/2004 Sb.) a první den neplánované nepřítomnosti (vyhl.107/2005 Sb. o školním stravování,§4, odst. 9). Ostatní dny si musí odhlásit. V případě, že strava nebude odhlášena, bude strávníkovi vyúčtováno stravné za plnou cenu (vč.věcných a mzdových nákladů ) tj.nyní + 50 Kč k ceně oběda. Výdej obědů do jídlonosičů první den nemoci v době od 11.00 – 11.30 hod. ze zadního vchodu do ŠJ – také s čipem. Oběd vydán do jídlonosiče je určen k okamžité spotřebě!  Mimo určenou dobu se obědy nevydávají.

 

Telefon: 556 709 060, 553 038 091, 734 151 735            Vedoucí školní jídelny       Gablerová  Jana

E-mail: jidelna-dlouha56@zsjubilejni.cz       

Přiložené soubory

Název souboru Velikost Typ souboru
prihlaska-ke-stravovani.xlsx 12.53 kB dokument MS Excel