Vzdělání je investice

Název projektu: Vzdělání je investice

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005262

Doba realizace: 1. 9. 2023 - 31. 12. 2025

Celkové způsobilé výdaje projektu: 4 079 474 Kč

Cíl projektu:Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Aktivity:

MŠ: ZŠ: ŠD:
Školní asistent MŠ Školní asistent ZŠ Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD

  Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ  
  Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ  
  Odborně zaměřená trmatická a komunitní setkávání v ZŠ