Zkvalitňování vzdělávání na ZŠ a MŠ

Název projektu: Zkvalitňování vzdělávání na ZŠ a MŠ

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003291

Doba realizace: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2018

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 857 955 Kč

Cíl projektu: - podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogických pracovníků

                     - usnadnění přechodů dětí z mateřské školy do základní školy

                     - začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Aktivity:

  1. Školní asistent - personální podpora MŠ
  2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
  3. Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
  4. Školní psycholog - personální podpora ZŠ
  5. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
  6. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
  7. Tandemová výuka na ZŠ
  8. Čtenářský klub pro ZŠ
  9. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
  10. Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem