Volitelné předměty

Součástí ŠVP jsou i volitelné předměty. 

Pro žáky 6. až 9. ročníků nabízíme tyto volitelné předměty s různou časovou dotaci:

Název předmětu Časová dotace (h/týdně)
Informatika 1
Sportovní hry 1
Práce s technickými materiály 1
Příprava pokrmů 1

Žák si k Informatice volí jednu z dalších nabízených možností. V případě malého počtu zájemců o některou z možností jsou žáci zařazení do zvoleného náhradního předmětu.

Žák zvolený předmět studuje až do 9. ročníku.