Fungování školy od 17. 5. 2021

Zveřejněno: 12. 05. 2021

Od pondělí 17. 5. 2021 budou prezenčně školu navštěvovat všechny třídy I. stupně.

Třídy II. stupně pokračují v rotační výuce (od 17. 5 tedy zůstávají doma žáci VI.C a VII.C)

Obědy budou automaticky přihlášeny všem prezenčně vzdělávaným žákům, nepřítomným budou naopak automaticky odhlášeny.

Od zmíněného data se ruší péče o skupinu žáků vybraných profesí a vydávání vzdělávacích materiálů distančně vzdělávaným žákům.

Školní družina může opět fungovat v běžném režimu - mohou opět docházet i žáci 5. ročníků.

Zveřejnil: Tomáš Kauba