Fungování školy od 4.1.2021

Zveřejněno: 01. 01. 2021

Vážení rodiče,

jak už asi víte, od 4. 1. bude umožněna osobní přítomnost ve škole jen žákům 1. a 2. tříd. Zároveň bude pro tyto žáky fungovat i školní družina. Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu, jen v TV a HV se budou realizovat jiné vzdělávací aktivity, než sport a zpěv. Uvedeným žákům jsou přihlášeny obědy.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (i ŠD).

Pro ostatní žáky platí povinnost účasti na distanční výuce dle běžného rozvrhu hodin, popř. konkrétní domluvy s vyučujícím. Tato povinnost bude důsledně vyžadována.

Vzdělávací materiály pro distančně vzdělávané žáky bez přístupu k internetu je možno vyzvedávat v pondělky a čtvrtky od 8:00 do 9:30 a od 15:00 do 16:30.

Zveřejnil: Ladislav Gróf