Informace k zahájení a průběhu školního roku 2020/2021

Zveřejněno: 21. 08. 2020

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozdravit před úvodem nového školního roku 2020/2021. Rádi bychom Vás seznámili s několika informacemi, které se vztahují právě k zahájení nového školního roku:

  • 1. září v 8:00 proběhne slavnostní zahájení školního roku před školou
  • po slavnostním úvodu se žáci rozejdou spolu s třídními učiteli do svých tříd, stejně jako prvňáčci - s těmi mohou do tříd (a to pouze v tento den) i dospělí, kteří je budou v rouškách doprovázet; počínaje 2. dnem předají rodiče své prvňáčky pedagogickému pracovníkovi u vchodu
  • s sebou si žáci vezmou přezůvky a psací potřeby; žáci prvního ročníku toto nepotřebují
  • 10:00 ukončíme 1. den pro I. stupeň, 10:30 pro II. stupeň
  • osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit, v případě, že se tyto příznaky objeví v průběhu dne, bude dítě izolováno a rodiče vyzváni k okamžitému vyzvednutí
  • předpokládáme minimální zapojení žáků do soutěží mezi třídami resp. školami – to vše v závislosti na aktuálním doporučení MŠMT, MZ, KHS a předsedy vlády
  • v jarních měsících předpokládáme možnost konání třídních výletů, lyž. kurzu a školy v přírodě v závislosti na aktuální epidemiologické situaci

 

Zveřejnil: Tomáš Kauba