Školní družina

Naše školní družina je umístěna v jednom z pavilonů ZŠ Jubilejní 3, Dlouhá 56 Nový Jičín.

Máme zde 3 oddělení, která vedou 3 zkušené vychovatelky.

Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, relaxaci po vyučování, zajímavé využití volného času. Vhodnou motivací posilujeme osobnost každého jedince a pomáháme svým žákům uplatnit se v kolektivu. Aktivity a činnosti přizpůsobujeme věku a schopnostem všech.

Kromě každodenních činností v hernách a nabídky pestrého plánu školní družiny, nabízíme plno zajímavých aktivit, do kterých řadíme sportovní činnosti, výtvarné a pracovní techniky, ekologické, přírodovědné a dopravní aktivity.

Herny svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám našich žáků. Pro zájmové činnosti a společné hry žáci využívají plochy na kobercích a pracovní koutky. Prostory jsou vždy esteticky upraveny a doplňovány potřebnými pomůckami. K pohybovým aktivitám využíváme prostory u heren, fitcentrum a tělocvičnu ZŠ.

Maximálně využíváme sportovní areál a přírodu pro relaxaci, zvyšujeme odolnost a zdatnost žáků různými pohybovými aktivitami a turnaji. V rámci bezpečnosti spolupracujeme s policií a využíváme dopravní hřiště v areálu školy.

Navštěvujeme kino, tvoříme z keramiky, chodíme bruslit na zimní stadion. Pracujeme na počítačích, organizujeme olympiády, maškarní plesy, atletická zápolení, sportovní turnaje a jiné společenské a zábavné programy pro žáky.

Každoročně pořádáme sběr kaštanů, sběr papíru, vycházky a výlety do přírody.

 

Kontaktní údaje:

vedoucí vychovatelka Jiřina Hlaváčová, +420 556 709 861, email: hlavacova@zsjubilejni.cz

vychovatelka Baťková Lenka, +420 553 038 076, email: batkova@zsjubilejni.cz

vychovatelka Mičková Martina, +420 553 038 082, email: mickovam@zsjubilejni.cz

 

Přihlášený žák do ŠD donese:

 • vyplněný zápisní lístek do pátku 5. 9. 2023
 • poplatek za ŠD 600,- Kč na pololetí do 12. 9. 2023

Vychovatelce svého oddělení:

 • sadu hygienických kapesníků
 • označený ručník
 • pitný režim na půl roku 50,- Kč
 • 300,- Kč jako záloha na akce ŠD (kino, divadlo, keramika aj.)

V šatně - označené věci na převlečení v pevné tašce:

 • sportovní obuv a oděv do tělocvičny
 • převlečení do ŠD a na zahradu popř. sportovní přezutí ven

Plán akcí školní družiny

Pravidelné akce ŠD během školního roku:

 • kino - návštěva filmových představení (1x měsíčně) – poslední pondělí v měsíci
 • keramika se ŠD - Fokus - dle rozpisu jednotlivých oddělení - pátek
 • bruslení – listopad, prosinec (termín upřesníme)

 

Plánované akce ŠD během školního roku:                                                               

Září

- Zahájení školního roku, schůzka s rodiči žáků 1. tř.
- Po šipkách - orientace, seznámení s areálem ZŠ, ŠD, okolí.
- Podzimní mandala – kresba, tvorba mandal z přírodnin
- Akce „Křída“ na náměstí
- Příroda plná barev – turistická vycházka
- Kino

Říjen

- Soutěž ve sběru kaštanů, spolupráce s myslivci, vyhodnocení
- Sběr papíru (celoškolní akce)
- Barvy semaforu - dopravní odpoledne s policií
- Letecký týden (draci, vlaštovky, letadla, balóny)
- Edukační program – Žerotínský zámek
- Kino

Listopad

- Jablečný týden – kresba, tvoření, příprava pokrmů
- Kutil Tim – technická stanoviště
- Družinový závod v orientačním běhu
- Tvoříme z keramiky
- Kino

Prosinec

- Návštěva zimního stadionu - bruslení pro zájemce
- Mikuláš na náměstí – akce Fokusu
- Čertí rojení – tvoření a výroba čertů
- O vánočního kapříka – sportovní odpoledne v tělocvičně
- Vánoční kouzlo – vystoupení kouzelníka Merlina
- Kino

Leden

- Zimní olympiáda-stavby ze sněhu, týmové soutěže bobů
- Návštěva zimního stadionu – bruslení pro zájemce
- Výroba masek a ozdob na karneval
- Maškarní ples s Hopsalínem - 30. 1. 2024
- Hledej, poznej, odpověz – poznávací hry a soutěže
- Kino

Únor

- Turnaj vybíjené – starší žáci, mladší žáci – jednoduchá verze
- Míčová olympiáda – sportovní soutěže
- Družinový zpěvák, zpěvačka – zábavné odpoledne se zpěvem
- Naši čtenáři – literární týden (knihovna, záložky, obaly, kreslené příběhy))
- Kino

Březen

- Florbalový a fotbalový zápas ml. a st. žáků v tělocvičně
- Výtvarná galerie – „Vítáme jaro“
- Hledáme velikonočního zajíčka – pohybová hra v terénu
- Cvičíme se švihadly a lanem – zábavné sportovní hry
- Tvoříme z keramiky – výroba dárků
- Kino

Duben

- Dopravní hřiště - praktické jízdy, stanoviště
- Z pohádky do pohádky – turistická vycházka s úkoly
- Netradiční disciplíny – sportovní odpoledne
- Andersenův večer – zábavné odpoledne pro st. žáky
- Sběr papíru (celoškolní akce)
- Kino

Květen

- Maxi fotbal – soutěž pro chlapce, Kroužkování s kruhy – soutěž pro děvčata
- Úkoly pro správné skauty – zábavné odpoledne
- Výlet školní družiny
- Koloběžkové jízdy zručnosti
- Kino

Červen

- Den dětí - výlet k myslivecké chatě, hry v přírodě, opékání
- Den slunce - sluníčkové hry a tvoření
- Vodní hry - hravé soutěže s vodou
- Kino
- Rozloučení se školním rokem - soutěže, tanec v odděleních

         

   

Důležité informace nebo upozornění najdete v družinovém deníčku nebo u vchodu do školy.

Přiložené soubory

Název souboru Velikost Typ souboru
informace-sd-2023-24.doc 41 kB dokument MS Word
pokyny-k-placeni-poplatku-sd_1.doc 42.5 kB dokument MS Word
vnitrni-rad-sd.doc 83.5 kB dokument MS Word
svp-skolni-druziny.doc 252 kB dokument MS Word