Informace ke stravování pro žáky ZŠ Dlouhá 56

Zveřejněno: 26. 08. 2021

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace

Sídlo organizace: Jubilejní 484/3, 741 01  Nový Jičín   IČO: 45214859, DIČ: CZ45214859

 

Informace ke stravování pro žáky ZŠ Dlouhá 56      šk.rok 2021/2022

Školní jídelna denně připravuje pro strávníky na oběd dvě hlavní jídla s polévkou a pro děti s celiakií dietní menu s omezením lepku (nutno doložit potvrzení od lékaře).

Jídelníček pro žáky je sestavován na základě zásad zdravé výživy, v souladu s recepturami pro školní stravování a dodržováním spotřebního koše vybraných potravin.

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování je stanoveno  rozpětí  finančních  limitů na nákup potravin podle věku, kterého žák dosáhne  během školního roku.

Věkové skupiny strávníků  =  cena jen za potraviny

1/ strávníci         7 -10 let          22,- Kč       (od 1.9.2011 do 31.8.2015)

2/ strávníci         11 -14 let         25,- Kč      (od 1.9.2007 do 31.8.2011)

3/ strávníci        15 a více let      29,- Kč       (do 31.8.2007 a dříve)

Školní jídelna má stravovací program, přes který si strávníci mohou vybírat ze dvou jídel, provádět přihlášky, odhlášky a sledovat platby nejen osobně či telefonicky v kanceláři ŠJ,  ale i přes dotykový objednací terminál  přímo ve ŠJ, nebo v pohodlí domova prostřednictvím internetu přes jídelníček na stránkách školy:  www.dlouha56.cz (aktuálně stránky mimo provoz – náhradní přístup přes: www.zsjubilejni.cz/jidelnicek/).

Každý strávník musí mít vyplněnou a odevzdanou přihlášku ke stravování. Po odevzdání přihlášky mu bude přiděleno přihlašovací jméno a heslo, které slouží k přihlášení  na internetu. Toto heslo si po prvním přihlášení můžete  změnit volbou menu v „Nastavení“(zubaté kolečko před příjmením).  Přesný postup pro objednávání stravy  najdete po přihlášení v „Nápovědě“. Dále musí mít každý strávník zakoupen  čip v ceně 120,- Kč, který vlastní po celou dobu školní docházky. Tímto čipem se prokazuje na čtečce u oběda a přihlašuje se na  dotykovém terminálu ve ŠJ k provádění  změn.  Ostatní změny ohledně stravování (způsob platby, přerušení stravování, odchod ze ZŠ) a zničení či ztrátu čipu musí strávník neprodleně nahlásit  vedoucí ŠJ (pro zablokování a evidenci v programu) .

Placení stravného

  1. inkasem - ve prospěch účtu ZŠ Jubilejní,  č. 22808764/0600

Při tomto placení musí být v bance dáno povolení k inkasu ve prospěch příslušného účtu. Pokud budete inkaso limitovat, neměla být hranice limitu menší než 700,- Kč. Po zaplacení zálohy koncem srpna (na 23 prac.dnů) bude stravné strháváno vždy na začátku měsíce, a to za skutečně odebrané obědy v  měsíci minulém (za září začátkem října, za říjen na začátku listopadu atd.). Strávníkovi  platícím inkasem budou každý měsíc (září – červen) přihlášeny automaticky obědy č.1.  Pokud nebude chtít obědy odebírat, musí se odhlásit! Upozorňujeme rodiče, aby k datu stahování nechávali na svých účtech dostatek finančních prostředků,aby stravné mohlo být strženo.

  1. hotově – v kanceláři ŠJ, kolem 25. každého měsíce (datum a čas bude každý měsíc upřesněn na dveřích ŠJ a na stránkách školy). V hotovosti se platí na další měsíc. Po zaplacení jsou přihlášeny obědy č.1.
  2. příkazem z Vašeho účtu - ve prospěch účtu ZŠ Jubilejní č.22808764/0600 s uvedením variabilního symbolu strávníka, který je uveden v „Nastavení“, nebo Vám bude sdělen v kanceláři ŠJ. Po zapsání platby na konto si strávník může objednávat obědy sám, do výše svého kreditu -přihlášení obědů není automatické.

Výběr obědů, přihlašování,  odhlašování

V případě, že žáci mají uhrazeno stravné, mohou si své obědy přihlašovat,  provádět změnu z č.1 na č.2. a opačně nejpozději dva dny předem do 10.hod. (v PO do 10 hod. na ST, v ÚT do 10 hod. na ČT, ve ST na PÁ,  ve  ČT na PO, v PÁ na ÚT). Odhlašovat obědy lze nejpozději daný den do 8.hod.ráno.

POZOR – pokud  bude na oběd číslo 2. přihlášeno méně než 20 porcí  nebude se vařit  a přihlášeným strávníkům bude přeobjednáno  na oběd č.1.

Výdej obědů

Obědy pro žáky ZŠ se vydávají v jídelně od 11.35 do 13.50 hodin. Jako doklad jim slouží čip. Pokud se strávník neprokáže čipem, bude mu oběd vydán až  po ověření v kanceláři ŠJ.

Obědy pro nemocné žáky a odhlašování stravného

Žáci mají nárok na stravování pouze v době jejich pobytu ve škole (školský zákon č.561/2004 Sb.) a první den neplánované nepřítomnosti (vyhl.107/2005 Sb. o školním stravování,§4,odst.9). Ostatní dny si musí odhlásit. V případě, že strava nebude odhlášena, bude strávníkovi vyúčtováno stravné za plnou cenu (vč.věcných a mzdových nákladů ) tj.nyní + 38,- Kč k ceně oběda. Výdej obědů do jídlonosičů první den nemoci v době od 11.00 – 11.30 hod. ze zadního vchodu do ŠJ – také s čipem. Oběd vydán do jídlonosiče je určen k okamžité spotřebě!  Mimo určenou dobu se obědy nevydávají.

 

Telefon: 556 709 060, 553 038 091, 734 151 735            Vedoucí školní jídelny       Gablerová  Jana

E-mail: skjidelna@dlouha56.cz       

Zveřejnil: Ivana Pavlicová