Informace ŠJ k ukončení školního roku a výběru stravného na září 2020 PRO ŽÁKY ZŠ

Zveřejněno: 23. 06. 2020

V úterý 30.6.2018  budou  naposledy v tomto školním roce vydávány obědy pro žáky ZŠ. Po dobu  letních prázdnin se vaří pro děti ve školní družině.

Žákům 9. tříd bude stravování ukončeno automaticky. Prosíme žáky z 9.třídy, aby vrátili čip, za který dostanou vrácenou zálohu 120,-Kč + případný přeplatek stravného.

Pokud u žáků ostatních tříd dojde od září 2020 ke změně, týkající se stravování (odchod na jinou ZŠ, změna způsobu platby, ztráta čipu, apod.) musí ji neprodleně nahlásit v kanceláři ŠJ Dlouhá 56.

 

 

PRO  ŽÁKY  PLATÍCÍ   ÚČTEM

 

Žákům bude na začátku července vrácen na účet  rozdíl zálohy a skutečně odebraných obědů za červen. Na konci měsíce srpna bude záloha z účtu opět stržena (cena oběda x 23 dnů).

Od 1.září budou mít obědy automaticky přihlášeni všichni, kteří budou mít uhrazenou zálohu. Dále pak budou obědy inkasovány jako doposud – na začátku každého měsíce za skutečně odebrané obědy v měsíci minulém (za září inkaso začátkem října, za říjen začátkem listopadu atd.).

 

 

PRO  ŽÁKY  PLATÍCÍ   HOTOVĚ  A  PRO  ŽÁKY  1. TŘÍDY

 

Výběr stravného  na  měsíc září 2020 v kanceláři ŠJ Dlouhá 56:

 

čtvrtek                 27. 8. 2020          od   8.00  do  13.00 

pátek                   28. 8. 2020          od   8.00  do  13.00

pondělí                31. 8. 2020          od   8.00  do  13.00

 

Obědy na měsíc září 2020  budou  přihlášeny až po zaplacení stravného. 

 

Příjemné strávení prázdnin a hodně sluníčka

         přeje kolektiv ŠJ

Zveřejnil: Ivana Pavlicová