Návrat 1. C a 2. C do školy od 18. 11. 2020

Zveřejněno: 12. 11. 2020

Vážení rodiče,

jak už asi víte, od 18. 11. bude umožněn návrat žáků 1. a 2. tříd do škol. Zároveň bude pro tyto žáky fungovat i školní družina. Výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu, jen v TV a HV se budou realizovat jiné vzdělávací aktivity, než sport a zpěv. Tito žáci mají přihlášené obědy, stravování bude postupné, tak aby se třídy nepotkávaly. Pokud Vaše dítě nechodí na obědy ani do družiny, informujte se u své paní učitelky třídní, kdy si můžete dítě ve škole vyzvednout.

Ze ŠD budou žáci odcházet tak, jak jste uvedli v září v přihlašovacím lístku.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (i ŠD).

Těšíme se, že se alespoň s našimi prvňáčky a druháčky můžeme opět potkávat.

Zveřejnil: Sylva Bartoňová