Řemeslo má zlaté dno

Zveřejněno: 13. 10. 2021

Ve dnech 6. a 7. října 2021 se konala přehlídka technických profesí s
názvem „Řemeslo má zlaté dno“ ve sportovní hale VOŠ, SOŠ a SOU
Kopřivnice. Této přehlídky se ve středu 6. října zúčastnili i žáci 9.
ročníku naší školy, kteří v současné době rozhodují o svém budoucím
studiu i povolání.

VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, Střední škola technická a zemědělská Nový
Jičín, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava představily
názornými ukázkami profese, které se na těchto školách studují. Tyto
obory jsou na trhu práce stále žádoucí, což dokazovala i účast řady
zaměstnavatelů z celého okresu.

Mgr. Vladan Videnka, výchovný poradce

 

Všechny fotky najdete ve fotogalerii.

Zveřejnil: Ivana Pavlicová