Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. třídy

Zveřejněno: 29. 04. 2020

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p. o., jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 36, § 46, § 165 odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že

 

vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

Seznam přijatých dětí v dokumentu níže.

Přiložené soubory

Název souboru Typ Velikost
rozhodnuti-o-prijeti.pdf PDF588.72 kB
Zveřejnil: Sylva Bartoňová