Samostudium pro žáky

Zveřejněno: 12. 03. 2020

Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (č.j.MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN) je žákům zakázán vstup do školy. Protože není zatím jasné, jak dlouho bude tento zákaz trvat, tak vyučující přes Školu OnLine posílají pomocí zprávy žákům a jejich rodičům pokyny k samostudiu. Žáci tak mají možnost nastudovat látku, se kterou by se během následujících dnů seznámili v rámci vyučování.

Mgr. Jan Šustek

Zveřejnil: Tomáš Kauba