Sběr papíru

Zveřejněno: 13. 09. 2021

Naše škola je zapojena do ekologické akce „ZELENÝ STROM“, kdy se snažíme zachránit vzrostlé a zdravé stromy sběrem starého papíru. 
Nevyhazujte starý papír, vykliďte sklepy a skříně. Požádejte o spolupráci rodiče a dovezte vše do školy. Vytříděný a svázaný papír - což znamená: časopisy, letáky, katalogy, knihy bez tvrdých vazeb svázat do balíčků.

Kartony zvlášť, taky svázané, dovezte ke škole šedou bránou od Loučky a odevzdejte u kontejneru v těchto dnech:

středa 22. 9. 2021   15:00 - 17:00
čtvrtek 23. 9. 2021 7:00 - 7:50 15:00 - 17:00
pátek 24. 9. 2021 7:00 - 7:50  

Nahlaste třídu a jméno asistentům, kteří sběr zapisují.
Opět nás čeká soutěž kolektivů i jednotlivců.

Zapojte se a ukažte, že patříte mezi žáky, kterým příroda není lhostejná.

Zveřejnil: Sylva Bartoňová