Schůzka pro rodiče vycházejících žáků

Zveřejněno: 07. 10. 2021

Ve čtvrtek 14. října 2021 se od 16 hodin v učebně fyziky/chemie v
budově Dlouhá 56 uskuteční schůzka pro rodiče vycházejících žáků.
Schůzky se zúčastní i zástupci některých středních škol, kteří v úvodu
schůzky představí své střední školy. V další části schůzky budou
podány základní informace o přijímacím řízení, závěr je vyhrazen
dotazům.

Mgr. Vladan Videnka, výchovný poradce

Zveřejnil: Ivana Pavlicová