Třídní schůzky on-line

Zveřejněno: 23. 09. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuální situaci jsme nuceni změnit formu organizace třídních schůzek, které byly původně plánovány na úterý 29. 9. (Jubilejní) a čtvrtek 1. 10. (Dlouhá). Abychom zamezili osobnímu setkání, budou třídní učitele postupně kontaktovat zákonné zástupce svých žáků s návrhem formy realizace TS. Termín konání TS v on-line formě zůstane ve většině případů zachován. Na pracovní poradě s učiteli jsem doporučil konání TS prostřednictvím aplikace GoogleMeet. Jde o jednoduchý způsob videohovoru, ke kterému se stačí připojit na zaslaný odkaz. Ten vám bude rozeslán přes aplikaci Škola on-line. Po ukončení on-line konference vám bude zaslán zápis z jednání na TS.

Věřím, že TS touto formou proběhnou ke spokojenosti všech zúčastněných. Zároveň si vás dovoluji požádat o toleranci při naší první zkušeností s takto konanými TS.

Ladislav Gróf, ředitel školy

Zveřejnil: Ladislav Gróf