Výsledky soutěže ve sběru elektrospotřebičů

Zveřejněno: 16. 06. 2022

Všechny třídy naší školy se i letos zapojily do soutěže ve sběru vysloužilých
elektrospotřebičů.
Nejvíce spotřebičů a zařízení přinesli žáci třídy 2.C. Odevzdali celkem 1061 kusů.
Na 2. příčce se umístila třída 6.C s 997 odevzdanými spotřebiči a 3. místo patří
třídě 5.C , která nasbírala 980 kusů.
Slavnostní vyhodnocení výsledků proběhlo v úterý 7.6. v kině Květen. Odměnou
pro žáky bylo i promítání filmu Dolittle.
Vítězům blahopřejeme.

Zveřejnil: Ivana Pavlicová