Sdružení rodičů a přátel školy

Cílem SRPŠ při ZŠ a MŠ Jubilejní 3 – pracoviště Dlouhá 56 je podpora a propagace činnosti základní školy (pracoviště Dlouhá 56). Spolek přispívá dobrovolnou pomocí a materiálními či finančními prostředky k realizaci školních a mimoškolních akcí a aktivit. Jedná se především o finanční příspěvek žákům na lyžařské kurzy, školu v přírodě, na odměny v soutěžích, na materiál pro „tvořeníčka“, na třídní akce.

Do činnosti spolku se můžete zapojit aktivně svou účastí nebo jen finančně, je to zcela na Vás.

Členem spolku se stanete po vyplnění přihlášky a zaplacením členského příspěvku za každé Vaše dítě ve škole. V okamžiku ukončení školní docházky Vašeho dítěte přestáváte být členem spolku (viz stanovy Spolku).

Posláním Spolku je rovněž seznamovat vedení školy s náměty a připomínkami rodičů a dětí, aby chod školy vedl k co největší oboustranné spokojenosti

Na co byly použity finanční prostředky v loňském školním roce 2021/2022:

 

1. ŠD

9265,00

2. Příspěvek na dopravu na LVVZ

4170,00

3. Příspěvek na dopravu na pobyt v přírodě

10000,00

4. Soutěže a olympiády, školní akce

2688,00

5. Mikulášská nadílka

9721,00

6. Lyžáček - příspěvek na dopravu

7000,00

7. Odměny žákům na konec šk. roku

5459,00

8. Kulturní akce - vstupné

0

9. Den dětí

7151,00

10. Ekologické programy + preventivní programy

7955,00

11. Vánoční tvoření 1.st.

5010,00

12. Akce třídy s rodiči

810,00

13. Zvířecí olympiáda (akce SRPŠ)

90,00

14. Předškoláček

388,00

 

V letošním školním roce bude čerpání obdobné. Rada rodičů schvlila příspěvek ve výši 300 Kč na žáka.

Částku můžete zaplatit v hotovosti u třídního učitele nebo zaslat na účet SRPŠ: 2101520063/2010, jako variabilní symbol uveďte prvních 6 číslic z data narození dítěte ve tvaru ddmmrr, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu.

Přiložené soubory

Název souboru Velikost Typ souboru
prihlaska_1.pdf 276.2 kB PDF
stanovy-spolku-rodicu-a-pratel-skoly-pri.pdf 2.33 MB PDF