Třídy

Třída

Číslo učebny

Třídní učitel

I. C 45 Mgr. Jarmila Šimurdová
II. C 82 Mgr. Kamila Čekalová
III. C 43 Mgr. Milena Pastorková
IV. B 39 Mgr. Nikola Sotorníková
V. C 54 Mgr. Ivana Chlupová
VI. C 55 Mgr. Tomáš Kramoliš
VII. C 40 Mgr. Eva Přecechtělová
VIII. C 37 Mgr. Věra Hajníková
IX. C 53 Mgr. Gabriela Šustalová