Třídy

Třída

Číslo učebny

Třídní učitel

I. C 43 Mgr. Milena Pastorková
II. B 45 Mgr. Jarmila Šimurdová
III. C 82 Mgr. Ludmila Šírová
IV. C 39 Mgr. Kamila Čekalová
V. C 54 Mgr. Ivana Chlupová
VI. C 37 Mgr. Věra Hajníková
VII. C 53 Mgr. Gabriela Šustalová
VIII. C 55 Mgr. Marie Gavláková
IX. B 40 Mgr. Vladan Videnka