Volitelné předměty

Součástí ŠVP jsou i volitelné předměty. 

Pro žáky 6. až 9. ročníků nabízíme tyto volitelné předměty s různou časovou dotaci. Žák si volí jednu z nabízených možností. V případě malého počtu zájemců o některou z možností jsou žáci zařazení ....