Den, kdy se mlčelo

Zveřejněno: 20. 06. 2024

Den, kdy se mlčelo

Pod tímto názvem jsme v úterý 11. 6. na Jubilejní absolvovali zážitkový workshop. Zajímavým programem nás provázeli lektoři organizace Post Bellum, která shromažďuje svědectví pamětníků naší minulosti. Žáci 8. a 9. ročníku se ponořili do atmosféry kolektivizace našeho venkova. Na příběhu obyvatel konkrétní vesnice byli vtaženi do skutečných událostí, které se zde v letech 1947 - 1953 odehrávaly. Každý žák se ztotožnil s jednou z postav, společně vytvořili rodiny a zakreslili jejich hospodářství. Vyzkoušeli si, jakému tlaku byli po válce vystaveni lidé ve vsi, kteří zažili manipulaci při volbách v r. 1946 i přesvědčování a postupný psychický nátlak při zakládání JZD. Na závěr žáci vyjadřovali své emoce. Dominovaly pocity smutku a bezmoci nad ztrátou majetku a možnosti svobodné volby. Vnímali nespravedlnost i bezmoc člověka donuceného dělat, co nechce, čemu se vnitřně brání. Lektorům se podařilo navodit velmi autentický obraz, a tak jsme pochopili, že není snadné být hrdinou, nemlčet a aktivně reagovat, když se dějí věci, které nejsou v pořádku. Proto je důležité hledat poučení v dějinách, aby se ponurá historie neopakovala.

Mgr. K. Najdková a Mgr. H. Videnková

Zveřejnil: Kateřina Žurková