Návštěva knihovny - 1. C

Zveřejněno: 10. 04. 2024

Návštěva knihovny - 1. C

Ve čtvrtek 4. dubna navštívila 1. C knihovnu v rámci projektu Už jsem čtenář. Žáci byli seznámeni s chodem knihovny, paní knihovnice jim přečetla úryvky z knížek. Mohli si půjčit a prohlédnout knihy. Návštěva se dětem líbila.

Zapsala: Kamila Čekalová

Zveřejnil: Kateřina Žurková