OZNÁMENÍ VOLNÉHO DNE PRO ŽÁKY (ŘEDITELSKÉ VOLNO)

Zveřejněno: 15. 05. 2024

Na základě § 24 odst. 2 a § 165 odst. 1. písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlásil ředitel školy z provozních důvodů (příprava na předání staveniště – rekonstrukce školní kuchyně)

na pátek 31. 5. 2024 volný den pro žáky (jen z pracoviště Dlouhá 56).

Mateřská škola zůstane v běžném provozu.

Tento den bude všem žákům ZŠ z pracoviště Dlouhá 56 odhlášen oběd.

   

V Novém Jičíně dne 14. května 2024

 

Mgr. Ladislav Gróf

ředitel školy

 

 

Zveřejnil: Ladislav Gróf