PRODEJ STRAVNÉHO NA ČERVEN 2023 - ZŠ hotově v kanceláři ŠJ Dlouhá 56

Zveřejněno: 25. 05. 2023

PONĚLÍ          29. 5. 2023            7.00 - 13.00               

ÚTERÝ           30. 5. 2023             7.00 - 13.00 

STŘEDA         31. 5. 2023             7.00 - 13.00 

 

CENA OBĚDŮ  

strávníci    7  - 10  let       22 x 26,-/OBĚD    tj. celkem 572,-

strávníci  11  -  14 let       22 x 30,-/OBĚD    tj. celkem 660,-              

strávníci  15 a více let     22 x 34,-/OBĚD    tj. celkem 748,-

Odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.

 

tel:, 556 709 060, 553 038 091, 734 151 735
E-mail: jidelna-dlouha56@zsjubilejni.cz   
Zveřejnil: